Informatie

Klachtenreglement

Klachtenreglement

Hieronder leest u meer over de klachtenprocedure binnen tandartsenpraktijk Dent2Dent.
Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het toch voorkomen dat u vindt, dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken.
Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

De gebruikelijke procedure is als volgt:

Neem contact op met de praktijk: praat met uw tandarts en/of de praktijkmanager
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Het kan ook zijn dat u uw vraag telefonisch neerlegt bij de praktijkmanager. Zij kan dan in overleg met de betreffende tandarts of mondhygiënist naar een oplossing kijken en deze met u overleggen.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de tandarts of praktijkmanager?
Leg uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie van tandartsenpraktijk Dent2Dent. Binnen drie weken zullen wij uw klacht behandelen en met u in overleg gaan voor een oplossing. Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de interne klachtencommissie?
U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (afgekort: KNMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (afgekort: ANT). Voor meer informatie over de klachtenregelingen verwijzen wij u naar de website en het telefoonnummer van de KNMT of de ANT.

KNMT:
www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten.html
Tandheelkundig Informatie Punt (TIP, tel: 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek)

ANT:
www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/contact
Tel: 023 524 93 87 (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 - 17:30)

Betalingen

Betalingen

Dent2Dent declareert als extra service uw factuur direct bij uw zorgverzekeraar.
U als patiënt krijgt dus uiteindelijk alleen nog een factuur van het restant wat nog betaald moet worden na vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Vanaf 1-1-2017 zijn wij verplicht toestemming te vragen voor het indienen van uw factuur bij de zorgverzekeraar via het decalaratieportaal van Vecozo. Indien u hiervoor géén toestemming wilt verlenen dan kunt u dat tijdens uw eerstvolgende afspraak bij Dent2Dent aangeven.

Mocht u de betalingsverplichtingen niet nakomen dan zijn wij genoodzaakt uw openstaande factuur uit handen te geven aan incassobureau Medicas.

Voor informatie kunt u terecht op:
www.medicas.net

Voorkomen is beter dan genezen!

Snel hulp nodig? Maak een afspraak!