Klachten

Klachtenreglement

Procedure binnen tandartsenpraktijk Dent2Dent.
Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het toch voorkomen dat u vindt, dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken.
Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.
De gebruikelijke procedure is als volgt:

Neem contact op met de praktijk: praat met uw tandarts en/of de praktijkmanager
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk om te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Het kan ook zijn dat u uw vraag telefonisch neerlegt bij de praktijkmanager. Zij kan dan in overleg met de betreffende tandarts of mondhygiënist naar een oplossing kijken en deze met u overleggen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing over uw klachten door de tandarts of praktijkmanager?
Leg uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie van tandartsenpraktijk Dent2Dent. Binnen drie weken zullen wij uw klacht behandelen en met u in overleg gaan voor een oplossing. Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de interne klachtencommissie?
U kunt uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (afgekort: KNMT) of de Associatie Nederlandse Tandartsen (afgekort: ANT). Voor meer informatie over de klachtenregelingen verwijzen wij u naar de website en het telefoonnummer van de KNMT of de ANT.

KNMT:
www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten.html
Tandheelkundig Informatie Punt is alleen online bereikbaar

ANT:
www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/contact
Tel: 020 – 23 74 750

 

 

Voorkomen is beter dan genezen!

Snel hulp nodig? Maak een afspraak!