Kronen en bruggen

Kronen

Kronen

Wat is een kroon? En waarom wordt een kroon gemaakt?
Een kroon is een kapje van metaal/porselein, enkel porselein of zirconium dat precies past over een afgeslepen tand of kies. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug. Er zijn verschillende redenen waarom u een kroon nodig kunt hebben:
-Tandbederf.
Hierdoor kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. Er is dan onvoldoende houvast voor een vulling.
-Cosmetisch.
Meestal gaat het daarbij om zichtbare verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen.
De behandeling van een kroon of brug verloopt in een aantal stappen. Hiervoor zult u tenminste twee keer bij uw tandarts terug moeten komen. Zo nodig wordt plaatselijk een verdoving gegeven.
Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Dit duurt ongeveer twee weken.
Bruggen

Bruggen

Wat is een brug en waarom wordt een brug gemaakt?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden of kiezen.
Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen, die op de pijlers passen en een brug tussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. De dummy bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen, die op de plaats van de open ruimte komen.
Er zijn verschillende redenen waarom u een brug nodig kunt hebben:
-Om beter te kunnen kauwen.
-Verbetering van het uiterlijk.
-Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien.
De behandeling van een kroon of brug verloopt in een aantal stappen. Hiervoor zult u tenminste twee keer bij uw tandarts terug moeten komen. Zo nodig wordt plaatselijk een verdoving gegeven. Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Dit duurt ongeveer twee weken.